Geschiedenis

De geschiedenis van Clepnaco

(Club Belge de l’Epagneul Nain Continental)

(Belgische Club der Continentale Dwergspaniels)

(Belgian Club of the Continental Toy Spaniels)

 

Rond de eeuwwisseling zag men in Brussel verschillende Epagneul nain met staande oren. Deze variëteit moet ontstaan zijn uit een mutatie van 2 Epagneulsnain a’ oreilles tombantes (hang oren).

Dit werd zo’n succes, dat je in Brusselse straten meer en meer papillon zag .

In 1903 verschenen de eerste Epagneuls nain op de Belgische Hondententoonstellingen .

Het kleine vlindertje werd gefokt in cafés en menig achterkeuken in de volksbuurten van Brussel .

Het succes van dit kleine spanieltje werd zo groot dat er zelf een paar Franse en Engelse dames hondjes importeerden naar hun land.

In 1933 werd de Club belge de l’Epagneul Nain Continental gesticht door wijlen Mevr. De Rouck G., en nog enkelen Belgische Kynologen . Deze club had voornamelijk als doel het fokken in goede banen te lijden (wat voordien een groot probleem was) , een standaard opstellen (samen met Franse Kynologen ) en beide variëteiten te promoten .

Samen met de Club Française de l’Epagneul Nain Continental werd de eerste vergadering tot het opstellen van de standaard te Rijsel (FR) in 1933 gehouden . De standaard werd door de FCI in 1937 goedgekeurd .

De dames De Rouck (Vz) en De Meulenaer (Alg. Sec.) van Clepnaco stichten in 1935 te Parijs l’Unicleppa ( l’Union International des Club duPapillon). Een paar jaar verder waren verschillende nationale papillonclubs lid van overkoepeld orgaan.In 1955 kreeg ieder variëteit zin eigen naam : Papillon en Phaléne . (Vlinderhondje / Nachtvlinderhondje)

Tot 1975 heeft Mevr. De Rouck G. gewerkt om beide variëteiten de nodig bekendheid te geven die onze rassen verdienden . Na haar overlijden , stierf Clepnaco , haar levenswerk , een stille dood . In 1988 , dertien jaar na het teloor gaan van Clepnaco werd de Royal club du Griffon , Brabançon et l’Epagneul Nain Continental opgericht , het was op vraag van de Koninklijke Maatschappij ‘Sint-Hubertus’ dat de stichters er de Dwegspanieltjes zouden bijnemen .

In het jaar 2001 , honderd jaar nadat de eerste Papillons in Brussel verschenen , hebben een paar liefhebbers van beide variëteiten besloten om de Club Belge de l’Epagneul Nain Continental terug op te starten . De eerste bestuursvergadering vond plaats te Aalst op 12 oktober . Het bestuur en de leden van Clepnaco hopen dat deze club terug de stuwende kracht zal hebben om ons Vlinder- en Nachtvlinderhondje terug meer in het straatbeeld te zien verschijnen . Een jaar later telde de Club Clepnaco reeds 136 leden , wat een hele prestatie mag genoemd worden voor een klein land als België . Het bestuur hoopt deze geplaveide weg verder te kunnen bewandelen .